Viatges aquest estiu? Com reclamar a companyies de transport de viatgers

Última revisió 15-07-2019 13:22
15/07/2019

En el cas d’un transport aeri, si el bitllet s’ha adquirit a través d’una agència de viatges, la reclamació s’ha de presentar a la mateixa agència. I, si hem comprat el bitllet per Internet a la companyia, ens hem de dirigir a la pròpia companyia en el taulell de l’aeroport i sempre per escrit; si no podem fer-ho directament, totes les companyies han de tenir a la pàgina web on es compren els bitllets un servei d’atenció al client on dirigir-se. En el cas que no localitzeu el servei d’atenció al client de la companyia aèria, el podreu trobar al web de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA): www.seguridadaerea.gob.es. A més, sempre que qualsevol incidència s’hagi produït en un aeroport espanyol o la companyia sigui de la Comunitat Europea, hi ha la possibilitat de traslladar la reclamació a AESA a través del correu electrònic: sau.aesa@seguridadaerea.es.

Recordeu que en tots els casos és important guardar i adjuntar a la reclamació una còpia de tota la documentació: bitllet, confirmació de vol, tiquets de despeses, publicitat, etc. Una vegada presentada la reclamació heu d’esperar 30 dies per rebre la resposta.

En relació al transport marítim, per ferrocarril i per carretera, totes les companyies han de tenir fulls de reclamació a les estacions que tinguin punts de venda. A més, també es poden demanar al personal de servei. En tots aquests transports hi ha d’haver un cartell visible que informi que es disposa dels fulls de reclamació.

Recordem que el full oficial de reclamació consta de 3 fulls que s’autocopien i segueixen aquest ordre: “per l’organisme habilitat”, “per l’establiment” i “per a la persona consumidora”. Una vegada s’han signant i posat el segell de l’empresa a tots i cadascun dels fulls, les empreses de tren ferrocarril tenen 30 dies per respondre i les marítimes 60 dies. Passat aquests períodes, si la resposta és negativa als teus interessos, pots demanar cita prèvia a l’OMIC de l’Ajuntament i iniciarem el procediment de mediació administrativa davant de la companyia de transport o de l’organisme que correspongui.

omic
omic